فرم ثبت شکایت

ثبت شکایت

دیگر روش های ثبت شکایت در همراه سیب درخشان
۰۱۳۳۲۰۰۲۰۲۵- تماس با شماره تلفن ۲۶
ارسال متن شکایت با موضوع شکایت به ایمیل hamrahseeb1397@gmail.com
مراجعه حضوری به خدمات پس از فروش مرکزی به آدرس رشت خیابان لاکانی پاسازعلاالدین واحد ۶۴ و دریافت و
تکمیل فرم شکایت و تحویل به مسئول خدمات پس از فروش شرکت همراه سیب درخشان
مراحل رسیدگی
بعد از دریافت شکایت از یکی از روش های فوق، متن شکایت برای رسیدگی به مدیریت بخش خدمات پس از فروش جهت
بررسی ارائه می گردد. سپس با مشتری تماس گرفته، در صورت نیاز توضیحات احتمالی بیشتر از ایشان دریافت می شود.
روند رسیدگی به شکایات حدود ۲ روز کاری می باشد.